Đã có sâu tấn công lỗi Windows nguy hiểm

Tin tặc đã phát triển thành công dòng sâu máy tính có khả năng khai thác lỗi bảo mật Windows mới được Microsoft cho bít lại bằng bản vá khẩn cấp phát...