Apple sẽ làm gì tiếp theo trong năm 2015?

Apple hiện là công ty công nghệ thú vị nhất thế giới. Họ có sức hấp dẫn khó lí giải và người ta mất rất nhiều thời gian để tranh cãi xem “nhà táo” sẽ làm gì tiếp theo.