Bản quyền phần mềm: Trung Quốc sẽ chịu chi như Ấn Độ?

Ấn Độ chưa bao giờ chịu chi nhiều tiền cho phần mềm. Nhưng theo một báo cáo mới của hãng nghiên cứu Gartner, điều đó đang thay đổi và người ta hi vọng xu hướng này sẽ lan sang cả các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc.