Mạnh tay với game online bạo lực

Sau 5 tháng TP.HCM thực hiện các biện pháp mạnh quản lý trò chơi trực tuyến (game online), đến nay đã có tổng số 20 trò chơi ngừng hoạt động, trong...