Google khắc phục sự cố Gmail thế nào?

Sau sự cố mất thư của Gmail, một câu hỏi đang được đặt ra là, Google đã để mất toàn bộ số email này như thế nào, và liệu có thể làm gì để lấy lại...