Apple có nên sản xuất điện thoại Android?

Điện thoại chạy hệ điều hành của Google có thể giúp Apple tấn công thị trường phổ thông dựa trên khả năng thiết kế và sản xuất như hãng từng làm với...