Safari 4 Beta đã có thể chạy trên Linux

Bản Beta mới nhất của trình duyệt nổi tiếng Safari vừa được phát hành đầu tuần này với 2 phiên bản dành cho Windows và Mac. Nhưng giờ đây, người dùng...

Safari 4 beta nhanh hơn IE7... 30 lần?

"Quả táo" đang thách thức cả ba đối thủ Microsoft, Firefox và Google trong cuộc chiến trình duyệt với việc phát hành bản beta của Safari 4...