Xử lý sai phạm tại Tập đoàn VNPT

Ngày 24/12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) xử lý các vi phạm trong đầu tư dự án của...