Laptop Sandy Bridge vào mùa giảm giá

Mức giảm so với hai tháng trước cho mỗi model tối đa lên tới 1,5 triệu đồng và thị trường đã được bổ sung nhiều phiên bản cấu hình mới để lựa chọn.