Intel ra mắt 4 VXL Sandy Bridge ULV mới

Hướng tới nền tảng siêu di động và đánh "chặn" các APU di động của AMD, Intel vừa cho ra mắt thêm 4 VXL Sandy Bridge ULV dành cho laptop.