Apple sắp mất hai lãnh đạo cấp cao

Hai phó chủ tịch cấp cao phụ trách iOS và phụ trách bán lẻ sắp rời bỏ Apple. Hãng công nghệ đang đứng trước một cuộc biến động lớn về hàng ngũ lãnh...