“Đừng coi thường hacker Việt!”

Năm 2010 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nóng bỏng về an ninh mạng tại VN, khi mà nhiều biến thể virus mới xuất hiện, hoạt động tội phạm mạng cũng...