Microsoft: IE9 yêu cầu Windows 7 SP1

Trình duyệt Internet Explorer 9 (IE9) của Microsoft sẽ yêu cầu Windows 7 Service Pack 1 (SP1), một bản cập nhật lớn chưa từng được phát hành cho HĐH...