Top 5 điện thoại mobile TV

Đó là những điện thoại được trang bị các tính năng tiên tiến như tiếp nhận truyền hình trực tiếp; khám phá kênh tự động; thu lại các chương trình TV...