3 câu chuyện lớn tại CES 2011

Máy tính bảng sẽ chứng minh chúng là tương lai của điện toán. Smartphone dọn đường cho “superphone”… Triển lãm điện tử CES 2011 chứa đựng những câu...

Doanh số bán iPhone tăng cao

Đây quả là một thời gian lí tưởng cho người mua điện thoại khi hàng loạt smartphone siêu phẩm được ra mắt thị trường, mà đáng kể nhất là các dòng...