15 laptop siêu nhẹ cho năm mới

Năm mới, bạn sẽ chuẩn bị sắm cho mình một chiếc laptop để thuận tiện cho công việc của mình. Nhưng đôi khi, công việc yêu cầu bạn phải di chuyển...