Bộ TT&TT tìm chế tài kiểm soát SIM trả trước

Để quản lí SIM trả trước, kiểm soát vấn nạn SIM rác, tin nhắn rác, Bộ TT&TT đang soạn thảo thông tư mới với chế tài xử phạt nặng và gắn trách nhiệm của nhà mạng với các đại lí ủy quyền.

MobiFone thu hồi sim chưa kích hoạt

Từ ngày 01/03/2014, MobiFone đã triển khai chuyển đổi bộ hòa mạng cho đại lí, khách hàng hoặc thu hồi để tái sử dụng các sim chưa kích hoạt.

Nhà mạng âm thầm khuyến mãi khủng

Vài ngày sau khi quy định siết khuyến mãi có hiệu lực, các hãng viễn thông vẫn âm thầm tung chương trình nhân giá trị thẻ nạp lên tới 100%. Họ khẳng...