SkyDrive chính thức đổi tên thành OneDrive

Dịch vụ lưu trữ đám mây SkyDrive của Microsoft đã chính thức được đổi sang tên mới OneDrive như các thông tin trước đó. Tên sản phẩm sẽ chính thức...