Dân chơi Việt bắt đầu tùy biến HD7

Sau hai tháng có mặt chính thức tại Việt Nam, người dùng HD7 ở Việt Nam bắt đầu thoát khỏi các ràng buộc về nền tảng để mở rộng các ứng dụng trên...