Microsoft mở cửa mạng xã hội So.cl

Mạng xã hội thiên về tính năng chia sẻ hình ảnh của Microsoft hiện vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm nhưng hãng đã quyết định mở cửa cho đăng kí tự...