Solaris 11 như một nền tảng đám mây

Hôm nay trong cuộc hội thảo OpenWorld, Oracle đã chính thức giới thiệu phiên bản mới Solaris 11 của hệ điều hành Solaris. Đại gia phần mềm này khẳng...