Sony công bố 4 dòng TV mới tại châu Á

Số lượng TV LED Bravia 2012 của Sony năm nay ít hơn, nhưng tất cả đều chú trọng vào khả năng trình diễn phim ảnh. TV LED đầu bảng năm nay của Sony sẽ...