Bản nâng cấp Windows XP SP3 "lỗi" tứ tung

Mới phát hành được ít lâu song gói nâng cấp quan trọng cuối cùng dành cho hệ điều hành 7 năm tuổi Windows XP đã bị hàng trăm người dùng phàn nàn, ca...