NASA thực hiện game đầu tay trên Facebook

Space Race Blastoff là trò chơi đầu tiên do chính cơ quan không gian NASA thực hiện và đã được ra mắt trên mạng xã hội Facebook với mục tiêu cung cấp...