5 cải tiến bảo mật cho máy tính

Bảo mật luôn là vấn đề làm đau đầu cả những NSX phần cứng lẫn nhà cung cấp phần mềm. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ ngày nay, 5 biện pháp bảo mật sau đây đã được cải tiến rất nhiều và sẽ làm cho máy tính an toàn hơn.