Samsung công bố Galaxy S II và Galaxy Tab II

Sau nhiều thông tin không chính thức, cuối cùng hôm nay Samsung cũng đã cho công bố hình ảnh và cấu hình của các thiết bị sẽ giới thiệu tại Barcelona.