Tàu điện ngầm không người lái ở Anh

Thế hệ tàu điện ngầm không người lái dự kiến đi vào hoạt động ở London vào năm 2020, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.