Sắp có Wi-Fi miễn phí trên tàu hỏa

Theo kế hoạch của ngành đường sắt, đến cuối tháng 1/2015 này, hành khách đi trên các tuyến tàu tốc hành Nam Bắc SE1, SE2, SE3, SE4 có thể sử dụng hệ thống mạng Wi-Fi do nhà tàu lắp đặt.