NASA phát triển nhiên liệu tên lửa từ phân người

Các nhà khoa học đang làm việc với Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) để phát triển một hệ thống tái sử dụng phân của các phi hành gia tại trạm trên Mặt trăng. Họ cho biết hệ thống này có thể sản xuất đủ nhiên liệu cho hành trình trở về Trái đất.

Tái sử dụng iPod chết

Nếu khéo tận dụng, bạn có thể tiếp tục sử dụng được chiếc iPod như một nguồn iTunes hay nguồn phát trên ôtô.