Tên miền .com: Khoản đầu tư đáng giá cho doanh nghiệp

Ngày 21/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Xây dựng, phát triển thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc quốc tế: Xu hướng và giải pháp”. Hội thảo do Tập đoàn Verisign tài trợ.

80% doanh nghiệp lựa chọn tên miền .com

80% doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tên miền đã lựa chọn tên miền .com và 94% người sử dụng cảm thấy an toàn khi truy cập vào một địa chỉ tên miền .com hơn địa chỉ tên miền khác.