10 tình huống không nên lôi điện thoại ra dùng

Cuộc sống hiện đại khiến không ít người trong chúng ta thường dán mắt vào điện thoại liên tục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc này có thể là một hành động không lịch sự hoặc thậm chí là gây nguy hiểm cho bản thân.