Đánh dấu thư mục trong Windows

Việc lưu trữ dữ liệu trên máy tính hẳn sẽ làm bạn phải phân loại từng tập tin và thư mục sao cho dễ nhận biết và dễ sử dụng khi cần đến. Với Rainbow...