Microsoft nâng dung lượng OneDrive miễn phí cho người sử dụng

Mới đây, trong nỗ lực phục vụ người dùng toàn cầu tiếp cận được những dịch vụ hiện đại, tiện ích với chất lượng đảm bảo để luôn làm việc năng suất nhất, Microsoft đã nâng dung lượng OneDrive miễn phí cho người sử dụng.