Google và chiến lược tăng tốc lướt Web

2009 là năm “tăng tốc” của Google với việc ra mắt một loạt công cụ và sản phẩm nhằm thực hiện tiêu chí này. Các con bài chiến lược như trình duyệt...