5 tỉ phú game hàng đầu thế giới

Họ là nhà sáng lập của những công ty trò chơi hàng đầu thế giới, có tài sản hàng tỉ USD và dưới đây là chân dung của 5 nhà sản xuất game hàng đầu thế giới.