Anonymous – Ẩn danh mà không vô danh

Anonymous là ai? Những tin tặc đang âm mưu làm tê liệt hệ thống mạng đang vận hành cả thế giới? Những chiến binh chiến đấu cho công bằng như các hiệp...