Internet di động 3G: chọn mạng nào?

Với những ưu thế vùng phủ sóng và tốc độ đường truyền, Internet di động (kết nối Internet di động băng thông rộng) bằng sóng 3G đang là “đối trọng”...