Tập đoàn VNPT thay Tổng Giám đốc

Giám đốc Viễn thông Hà Nội Trần Mạnh Hùng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kể từ ngày 6/8 thay cho ông Vũ Tuấn...

IBM Việt Nam thay “tướng”

Ngày hôm nay, 8/1/2013, IBM công bố đã bổ nhiệm ông Tan Jee Toon làm Tổng Giám đốc IBM Việt Nam, thay cho ông Võ Tấn Long.