Tổng thống Pháp sao chép đĩa lậu?

Chưa được sự đồng ý của nhà phát hành cũng như tác giả, Tổng thống Pháp Sarkozy đã tự in thêm 400 chiếc đĩa DVD để tặng các quan khách.