Apple có thể đổi tên iPad 3 thành iPad HD?

Có một vài cái tên được nêu ra xung quanh máy tính bảng mới của Apple được dự kiến sẽ công bố vào ngày 7/3 tới đây. Phổ biến nhất được cho là iPad 3...