Tai nghe giá rẻ, nay dùng - mai hỏng

Chỉ cần 40 đến 50 nghìn đồng là người tiêu dùng có thể mua tai nghe nhái Sony, Creative... nhưng thời gian sử dụng không đảm bảo. Tai nghe có thể...