Mạng xã hội Việt không ngại Facebook

Các mạng xã hội nước ngoài không chỉ Việt hóa là có thể thành công ở VN vì người Việt không chỉ đơn thuần cần một sản phẩm, mà còn cần dịch vụ đi kèm...