70% người mua iPad 2 là khách hàng mới

Theo khảo sát của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, đến chiều ngày 13/3, toàn bộ các điểm phân phối iPad 2 tại Mỹ đã hết sạch hàng trong khi dòng...