Apple muốn sản xuất iCar?

Theo các nguồn thạo tin, thị trường xe ô tô trong tương lai có thể sẽ chào đón "con lai" giữa Apple và Tesla, tức một dòng xe dựa trên thiết kế của "...