Trào lưu giội nước đá lên đầu đang “bị biến tướng dần”

Một số lí luận mới đây của cộng đồng mạng cho thấy, trào lưu “dội nước đá lên đầu” đang cần được đánh giá lại từ góc độ “phản biện” về trách nhiệm hơn là chỉ ủng hộ “suông”. Và những người “thách đấu” phải nghiêm túc hơn trong việc gửi đi thông điệp từ thiện.