Ông Thân Trọng Phúc rời Intel Việt Nam

Văn phòng đại diện Intel Việt Nam sáng nay (1/10) cho biết, ông Thân Trọng Phúc sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc Intel Việt Nam, đồng thời nghỉ việc...