Microsoft thừa nhận có quét thông tin của người dùng máy tính

Đại diện Microsoft cho biết hãng này có quét thông tin từ máy của người sử dụng phần mềm của hãng để phục vụ khảo sát hiện trạng an toàn an ninh, song những thông tin cá nhân người dùng sẽ chỉ được dùng để nghiên cứu chứ không chia sẻ cho ai khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có thể có một bên thứ ba được biết thông tin người dùng của Microsoft.

Twitter tăng cường bảo mật bằng giao thức HTTPS

Với cách sử dụng giao thức HTTPS để đơn giản hóa việc bảo mật, mã hóa kết nối, Twitter hi vọng sẽ giảm thiểu số lượng những cuộc tấn công nhắm vào tài khoản người dùng Twitter.