MobiFone tiên phong thúc đẩy thuê bao 3G

Với thực trạng tăng trưởng thuê bao di động đang dần “giảm nhiệt”, các mạng di động đang bắt đầu thúc đẩy phát triển thuê bao 3G, trong đó MobiFone...