Smartphone Việt chật vật tìm đường sống

Tiếp mạch lận đận từ năm 2011, trong suốt năm 2012, số phận của một số thương hiệu điện thoại Việt càng trở nên lao đao: Hoặc khai tử, hoặc phải xoay...

"Thoi thóp"... laptop thương hiệu Việt

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hy vọng đưa ra những máy tính xách tay thương hiệu Việt có giá thấp sẽ không bị cạnh tranh bởi sản phẩm những thương hiệu...