Tìm hướng thương mại hóa chip điện tử

Khoảng mười năm nay, TP HCM có hướng đi tích cực trong việc tiếp cận thị trường công nghiệp vi mạch. Tuy nhiên, thực tế việc thương mại hóa các sản phẩm này lại đang gặp nhiều khó khăn, thử thách...